Monday, June 30, 2008

gloomy

I don't know but I feel so low today..gusto kong umiyak ng umiyak

I wish I knew what's wrong or maybe I don't wanna admit lang what's wrong.

or it can be because napapagod na ako..sa maraming aspeto

or baka dahil din naman sa mga pinag gaga-gawa ko..

No comments:

Post a Comment

Thank you for taking time to comment. God bless!!